Elinkeinopalveluiden muotoilu 2023

Tervetuloa kehittämään Kangasniemen kunnan elinkeinopalveluita!

Olemme luoneet Kangasniemen kunnan elinkeinopalveluille luonnoksia palveluista, joita yrityksille voitaisiin jatkossa tarjota.

Kehittämistyö on osa palvelumuotoilun opinnäytetyötä (Asta Satokangas, Laurea/YAMK).

Konseptien luomisessa on hyödynnetty kangasniemeläisten yrittäjien haastatteluista koostettua asiakasymmärrystä sekä yrittäjien ja kunnan yhteistä ideointityöpajaa.

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan konseptien luonnoksia ja vastaamaan kyselyyn, jonka perusteella konsepteja kehitetään edelleen.

Huomioithan, että esitellyt konseptit ovat hyvin rajallisia alkuvaiheen luonnoksia. Niiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan, minkälaisia tulevat palvelut voisivat olla. Sisällön ja toimintojen mahdolliset virheet kannattaa siis tässä vaiheessa jättää huomioimatta.

Kun olet tarkastellut konsepteja, voit antaa niistä palautetta alla olevan kyselylomakkeen kautta.

Avaa palautekysely